Sklep przeznaczony dla osób pełnoletnich. Musisz mieć minimum 18 lat.
Czy jesteś osobą pełnoletnią?
×

Regulamin Zakupu Subskrypcji Win w sklepie www.dobrewino.pl

Definicje wykorzystane w regulaminie

1.    Regulamin Subskrypcji – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu „dobrewino.pl” [MW1] 

2.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.

3.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

5. Usługodawca – DW Sp. Z o.o. Ul. Gadki 2 97-320 Wolbórz

 Nip: 725-180-87-89

6. Serwis – serwis dostępny pod adresem www.dobrewino.pl.

7.  Klient – osoba fizyczna, która jest pełnoletnia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która dokonuje zakupów w ramach serwisu www.dobrewino.pl.

8. Subskrypcja – usługa oferowana przez usługodawcę polegająca na dostarczaniu klientowi pakietu win raz w miesiącu, na podany przez klienta adres przez okres trwania subskrypcji.

9. Towar – pojedynczy zestaw zamówiony jako Voucher, prezent lub subskrypcja.

10.    Usługi – prezentowane w serwisie internetowym, dostępne pod adresem www.dobrewino.pl..

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta skutkujące zawarciem z Usługodawcą umowy sprzedaży, która definiuje ilość i rodzaj towaru oraz częstotliwość usługi.

12.     Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Na czym polega subskrypcja wina?

 

Subskrypcja polega na tym, że co miesiąc dostajesz trzy starannie wybrane butelki wina, doręczone w wybrany przez Ciebie sposób. Pod kątem smakowym oraz kolorystycznym do wyboru są trzy warianty, z których wybierasz jeden dla siebie najbardziej odpowiedni. Wszystkie zestawy są w tej samej cenie – uzależnionej od cen wina i ich jakości czy kraju pochodzenia + wysyłka za dwie butelki wina.

 

W jaki sposób będą wybierane wina do selekcji?

 

To dosyć długi i precyzyjny proces. Zaczynamy od sprawdzenia, jakie wina są dostępne na rynku, śledzimy nowinki, słuchamy, o jakich się mówi, jakie są pożądane i wybieramy. Wina wybrane w takiej preselekcji degustujemy z naszymi ekspertami - Sommelierami najlepszymi w kraju i robimy gruntowny research ocen, opinii, recenzji. Na koniec z wyselekcjonowanych w ten sposób win wybieramy te, które najlepiej do siebie pasują w parze. Nie będą to wina ogólnie dostępne, tylko takie, których brak w naszej ofercie.

 

Co znajduje się w każdym boxie?

 

W każdym zestawie znajdują się trzy butelki wina oraz trzy karty win ze szczegółowym opisem smaków, pochodzenia, producenta itd. - jednym słowem, wszystko, czego mógłbyś potencjalnie chcieć się dowiedzieć o winie z danego miesiąca. Plus przykładowe dania z którymi najlepiej się komponują

 

Jaki czas obejmuje Subskrypcja Win?

 

Możesz wybrać jeden z trzech wariantów subskrypcji, a mianowicie:

·         Kwartalny – czyli trzy miesiące (jest to płatność jednorazowa przy założeniu konta w sklepie www.dobrewino.pl i zgłoszenia chęci (czyli akceptacja regulaminu Subskrypcji Win)

·         Półroczny – czyli trwa on 6 miesięcy i również opłata pobierana jest jednorazowo na początku okresu

·         Roczny – 12 miesięcy

Każdy pakiet z Subskrypcji Wina ma taka samą cenę, która wynosi 145 zł brutto. Odpowiednio Wartości poszczególnych modeli Subskrypcji, kształtują się następująco:

·         Kwartalna – wartość 435 zł Brutto

·         Półroczna – wartość 800 zł brutto (oszczędzasz 70 zł)

·         Roczna – wartość 1600 zł brutto (oszczędzasz 140 zł)

 

Opłata zostanie pobrane z Twojej karty jednorazowo na początku okresu subskrypcji. Jeśli na koncie nie będzie środków zapewniających pokrycie wartości subskrypcji, spróbujemy pobrać opłatę jeszcze trzy razy, jeśli się ona nie powiedzie, subskrypcja nie zostanie aktywowana. Oczywiście możesz aktywować ją w dowolnej chwili.

Czy można dokupić wina, te które znajdujące się w boxie?

Tak. Można zamówić dodatkowe butelki win zdegustowanych w ramach aktywnych subskrypcji. W tym celu prosimy o kontakt mailowy na: bok@dobrewino.pl.
Prosimy o podanie nazwy win i ilości zamawianych butelek. Zwrotnie prześlemy informację o wartości zamówienia i prześlemy link do płatności internetowych, przez które będzie można sfinalizować zamówienie.
Zakupu można również dokonać poprzez swój profil

§ 1 Warunki zawarcia umowy

1. Miejscem zawierania i realizacji umów jest siedziba Spółki DW sp. Z o.o. ul. Gadki 2 97-320 Wolbórz

2. Zamówienie Subskrypcji następuje za pomocą serwisu www.dobrewino.pl poprzez: wybór Subskrypcji, założenie Konta lub zalogowanie, podanie odpowiednich danych, zapoznanie oraz zaakceptowanie Regulaminu oraz dokonanie płatności.

3. W trakcie zawierania umowy, Klient ma prawo do edycji danych do momentu kliknięcia przycisku „przejdź do płatności”. Kliknięcie przycisku „przejdź do płatności” jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą Umowy Sprzedaży.

4. Zawarcie przez Klienta z Usługodawcą Umowy Sprzedaży jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Klienta, wzięcia na siebie pełnej odpowiedzialności za odbiór zakupionej Usługi przez osobę fizyczną, która jest pełnoletnia. Zawarcie Umowy Sprzedaży jest również tożsame z oświadczeniem, iż Klient nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj, „Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości;

2) osobom do lat 18;

3) na kredyt lub pod zastaw.

a także oświadcza, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej sprzedaży. Sprzedawca weryfikuje pełnoletność Klienta przy wejściu na stronę Serwisu, w razie dalszych wątpliwości zastrzega sobie prawo do weryfikacji pełnoletności poprzez wysłanie skanu dowodu osobistego Klienta.

Szczegółowy sposób realizacji umowy, w tym obowiązek odbioru Towaru przez klienta określa Regulamin znajdujący się na stronie sklepu www.dobrewino.pl

 

 

§ 2 Warunki rozwiązania umowy

Klient może zrezygnować z Subskrypcji w każdym momencie, z zachowanie okresu wypowiedzenia odpowiedniego do trwania okresu subskrypcji wybranego na początku. Okresy wypowiedzenia prezentują się w następujący sposób:

·         Subskrypcja 3 miesięczna – okres wypowiedzenia to jeden miesiąc,

·         Subskrypcja kwartalna – okres wypowiedzenie to trzy miesiące,

·         Subskrypcja roczna – okres wypowiedzenia to cztery miesiące

Rozwiązanie Subskrypcji Wina można zgłosić za pośrednictwem Konta Klienta lub za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając zgłoszenie na adres bok@dobrewino.pl lub pisemnie na adres DW Sp. Z o.o. ul. Gadki 2 97-320

Klient ma prawo do usunięcia Konta przesyłając wiadomość e-mail na adres bok@dobrewino.pl. Usunięcie jest jednoznaczne z rezygnacją z Subskrypcji

Klient może w terminie 14dni odstąpić od umowy sprzedaży Subskrypcji zawartej z Usługodawcą, bez podawania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć m.in. przez wysłanie wiadomości e-mail na adres bok@dobrewino.pl

§ 3 Warunki realizacji usług

1.    Klient, który dokona zakupu Subskrypcji, otrzyma pierwszy zestaw do 76h, kolejne do 15 dnia każdego miesiąca w czasie trwania Subskrypcji.

2.  Usługodawca realizuje dostawę Zamówienia na terytorium Polski.

3.  Zamówiona Subskrypcja dostarczana jest na adres wskazany przez Klienta. Warunki realizacji i dostarczenie przesyłki zostały opisane w Regulaminie, który znajduje się w serwisie www.dobrewino.pl pod adresem Regulamin

§ 4 Płatności

1.      Ceny podane w Serwisie www.dobrewino.pl są cenami podanymi w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w wysokości 23%

2.    Ceny prezentowane w Serwisie są cenami brutto

3.    Klient może dokonać płatności za Subskrypcję: kartą kredytową, przelewem tradycyjnym na podany numer rachunku bankowego, za pobraniem, czyli gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia lub wszystkimi metodami płatności oferowanymi przez operatora płatności internetowych Przelewy 24 i PayPal

 

§ 5 Dane osobowe

 

1.    Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności pod adresem: Polityka Prywatności

§ 6 Reklamacje i zwroty

1.    Reklamacje dotyczące zamówionych Subskrypcji bądź innych usług świadczonych przez Usługodawcę, są określone na stronie www.dobrewino.pl w zakładce Reklamacje i Zwroty oraz w Regulaminie pod adresem: Zwroty i Reklamacje